19.08.2018 16:58 için anlık veriler
Sıcaklık:
25 °C (ideal limit içinde)


Nem:
%86 (ideal limit içinde)


pH:
7.2 (ideal limit içinde)


Solucanlarımız şu an:
Mutlu!

Mutlu