15.10.2018 11:07 için anlık veriler
Sıcaklık:
24 °C (ideal limit içinde)


Nem:
%80 (ideal limit içinde)


pH:
7.1 (ideal limit içinde)


Solucanlarımız şu an:
Mutlu!

Mutlu